Şirket Politikası

Müşteri Merkezli Yaklaşım

Bu yaklaşımı, bizim müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak olarak algılayabiliriz. Bu bağlamda düşünüldüğünde amacımızın, müşteriyi iyi tanımak, ihtiyaçlarını iyi tespit edip hızlı reaksiyonda bulunmak olduğu görülecektir. Avrupa standartlarında ve yüksek kalitedeki müşteri hizmetleri ağının varlığı, müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük kolaylık sağlayacaktır.


Yeniliğe Dayalı Başarı Performansı

Grubumuzun sağlıklı bir büyüme ve sürekli kazanç potansiyeline sahip olması için benchmarking uygulamalarının sürekliliğinin, oluşacak yüksek üretim kapasitesi bağlamında önemli bir karar olduğu gerçeği yadsınamaz. Aynı zamanda, sürekli işlevsellik dikkate alınarak, ürünlerimizdeki tasarım, kalite ve rekabetçi fiyatların iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Grubun geleceği açısından, yenilikçi geliştirme ve üretim yöntemleri, sahip olunan başarının ana argümanlarıdır.


Yönetim

Sorumluluk bilinci, grubumuzun başarısında önemli bir faktördür. Sahip olduğumuz derin kurumsal alt yapı bilinci sayesinde üst yönetim ile personelimizin güven odaklı kolektif bilinci, başarımızın önemli unsurları arasında gelmektedir.


Çalışanlarımız

Biz, çalışanlarına; kişisel gelişimlerinin arttırma yönünde güçlü bir bağlılık duygusu ile yaklaşmaktayız. Personelimizin, kariyer ilerleme konusunda göstereceği performans, FKT firmasının kurumsal başarısı açısından son derece önemlidir. Çalışanlarımızın ilişkileri, karşılıklı saygı, anlayış ve güvene dayanmaktadır. FKT olarak, kişisel önyargı ve nitelemeleri kesin bir anlayış ile reddetmekteyiz. Biz; müşteri, tedarikçi ve diğer iş ortaklarımız ile uzun vadeli kişisel ilişkilerimizin değerinin farkındayız.


Sorumluluk

Firmamızın politikası, mümkün olabilecek en üst düzeyde personel ve ürün güvenliğini kapsamaktadır. Şirketimiz ve şirketimize bağlı çalışanlarımız/ personelimiz, çevre duyarlılığına sahiptir. Kaynakların etkin kullanımı, firma gelişimi ile ürün üretimi aşaması için önem arz etmektedir.

İLETİŞİM İ.K Formu